Architekturbro Klement in Penzberg

Skizze-Kinderhort Penzberg Gartenfassade Penzberg Haus K Penzberg Starnberg Penzberg
Penzberg Bad T”lz Penzberg

Wir bedanken uns bei allen Bauherrn fr das in den letzten sieben Jahren entgegengebrachte Vertrauen.
Seit Oktober 2008 arbeitet der ehemalige Broinhaber Justus Klement als Stadtbaumeister fr die Stadt Penzberg.
Das
Team des Bros arbeitet in neuen R„umen weiter. Realisierte Bauten werden durch die Mitarbeiter weiter betreut.


Vielen Dank

Justus Klement

             a r c h i t e k tAktualisiert am 01.01.2009